برای تامین انرژی الکتریکی روش‌ انرژی برق-آبی متداول‌ترین روش برای تامین برق کشور است درحال حاضر نیروگاه‌ حرارتی و نیروگاه برق آبی بیشترین سهم تولید برق درجهان را دارند.  بدلیل مشکلات محدودیت‌های تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی همچون محدودیت منابع، معیار‌های زیست محیطی و مسائل تکنولوژیک و غیره این روش منسوخ شده می‌باشد.

آنچه می‌آموزیم:

تاثیر منحنی دبی حجمی آب در انرژی برق-آبی

عوامل اصلی انتخاب مکان مناسب برای نیروگاه برق آبی

دسته بندی نیروگاه های برق آبی

مزایای نیروگاه برق آبی  

معایب نیروگاه برق آبی

ادامه نوشته