بایگانی دسته بندی: تولید انرژی

امروزه، نحوه تولید برق را می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم کرد. در ادامه این مطلب با نحوه تولید انرژی برق در ایران و جهان آشنا خواهیم شد.

۱ – انرژی‌های تجدید پذیر
۲ – انرژی‌های تجدید ناپذیر

ادامه نوشته