مباحث اصلی کتاب ریاضی مهندسی شیدفر جز جدا ناپذیر رشته مهندسی برق می باشد. در ابتدا باید بدانیم این درس باتمامی دروس ریاضی متفاوت است و بلکه این درس دارای کاربرد بسیاری در زمینه‌ی مهندسی می‌باشد.

ادامه نوشته