انرژی تجدیدپذیر

سهم انرژي هاي نو در تامين نياز بشر ، طي دهه هاي آينده افزايش يابد ، به طـوري كـه بنـابر بـرآورد آژانس بين المللي انرژي (EIA) در سال 2030 حداقل 11.4 درصد از توليد انرژي اوليه جهان از طريق انرژي هاي بـاد، زمـين گرمايي ، خوشيد وزيست توده تامين خواهد شد . در اینجا ما به معرفی چند روش انرژی تجدید پذیر اکتفا میکنیم.
1-انرژی بادی
2-انرژی خورشیدی
3-انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال)
4-انرژی زیست توده
5-انرژی برق آبی
6-انرژی دریایی
جهت مطالعه بیشتر روی روش تولید انرژی تجدید پذیر(بعنوان مثال انرژی خورشیدی کلیک کرده) اطلاعاتی از جمله تاریخچه ، روش های تولید انرژی مورد نظر، مزایا و غیره برای شما گنجانده شده است.

منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم.